KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

08-10-2015

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej

 W październiku 2015 roku została rozstrzygnięta pierwsza edycja Konkursu Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka na najlepsza pracę magisterską z rewizji finansowej organizowanego we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod patronatem Ministerstwa Finansów.

 Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody:

 

Pierwsza nagroda – Joanna Kupczak, Szkoła Główna Handlowa, praca pod tytułem „Badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych”;

 

Druga nagroda – Kinga Mróz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca pod tytułem „Metody i procedury badania sprawozdań finansowych w teorii i praktyce”;

 

Trzecia nagroda – Justyna Filipiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, praca pod tytułem „Rewizja sprawozdań finansowych jako sposób poprawy bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi”.

 

 

 

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77