KPFK
Facebook
Baner

 

Nasz Patron

dr Piotr Rojek (27.06.1945-02.12.2012)


Biegły rewident. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 1976 roku uzyskał stopień doktora. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego długoletnia kariera dydaktyczna zaowocowała wydaniem szeregu podręczników i ...

wiecej

15-10-2017

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej i innych usług biegłego rewidenta

W październiku 2017 roku została rozstrzygnięta trzecia edycja Konkursu

 

W październiku 2017 roku została rozstrzygnięta trzecia edycja Konkursu Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka na najlepsza pracę magisterską z rewizji finansowej oraz innych usług biegłego rewidenta organizowanego we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Kapituła Konkursu w składzie prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, dr Władysław Fałowski, prof. Józef Pfaff przyznała następujące nagrody:

Drugą nagrodę – Pan Damian Cieślik, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, praca napisana pod kierunkiem Pani dr Agnieszki Wencel pod tytułem „Zawód biegłego rewidenta – odpowiedzialność a satysfakcja zawodowa”;

 

Trzecią nagrodę – Pani Barbara Leżańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca napisana pod kierunkiem Pana prof. UEK dr hab. Mariusza Andrzejewskiego pod tytułem „Proces Badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie firmy XYZ”;

 

Trzecią nagrodę – Pani Joanna Niedzielska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, praca napisana pod kierunkiem Pani prof. UE dr hab. Małgorzaty Rówińskiej pod tytułem „Ocena użyteczności i wiarygodności informacji sprawozdawczej na przykładzie wybranych spółek”. 

 

GRATULUJEMY!!!

KPFK

AKADEMICKA FUNDACJA RACHUNKOWOŚCI I AUDYTU IM. DR PIOTRA ROJKA
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, tel. +48 32 78 37 400, fax. +48 32 750 06 77